• Διάγνωση και θεραπεία περιοδοντικών νόσων
• Συντηρητική περιοδοντική θεραπεία χωρίς χειρουργική περιοδοντίου
• Χειρουργική περιοδοντίου
• Εφαρμογή laser
• Αισθητικές παρεμβάσεις με μικροχειρουργική περιοδοντίου
• Ανάπλαση περιοδοντικών ιστών
• Οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα
• Ανάπλαση οστού για να τοποθετηθούν εμφυτεύματα