Οι κατηγορίες περιοδοντικής νόσου είναι οι παρακάτω:

 

• ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ

Στη χρόνια περιοδοντίττιδα η φλεγμονή επεκτείνεται και αυνοδεύεται από αποκόλληση των ούλων από το δόντι, δημιουργία περιοδοντικών θυλάκων, σταδιακή καταστροφή του φατνιακού οστού και κινητικότητα των δοντιών. Η οστική καταστροφή είναι μόνιμη και ποικίλλει ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου

. • ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η επιθετική μορφή περιοδοντικής νόσου χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη απώλεια ιστών και τον οικογενή χαρακτήρα. Η περιοδοντική νόσος στην περίπτωση αυτή είναι ίδια με την χρόνια περιοδοντική νόσο αλλάη εξέλιξή της είναι πιο γρήγορη.Οι καπνιστές και τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν επιθετική περιοδοντική νόσο.

• ΕΛΚΟΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΟΥΛΙΤΙΔΑ

Η ελκονεκρωτική ουλίτιδα εμφανίζεται σε ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιο άγχος,σε καπνιστές,σε υποσιτισμένα άτομα,σε άτομαμεδιαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος η και σε άτομαπου πάσχουν από Aids.

• ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ

Αυτή η μορφή περιοδοντικής νόσου εμφανίζεται συνήθως σε νεαρά ηλικία.Ιατρικό ιστορικό όπως αναπνεθστικά προβλήματα, διαβήτης και καρδιαγγειακά νοσήματα είναι οι πλέον συνηθισμένοι παράγοντες που συνδέονται με την εξέλιξη της νόσου.