Καπνισμα και Περιοδοντικη Νοσος

Υπάρχει πληθώρα ερευνητικών μελετών που αποδεικνύουν ότι το κάπνισμα μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης περιοδοντικής νόσου ή να επιδεινώσει την ήδη εγκατεστημένη περιοδοντική νόσο.Το κάπνισμα επηρεάζει το θεραπευτικό αποτέλεσμα τόσο της συντηρητικής, όσο και της χειρουργικής φάσης, καθώς και την μακροβιότητα των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων. Είναι σαφές ότι τα ποσοστά επιτυχίας οποιασδήποτε περιοδοντικής θεραπείας σε βάθος χρόνου σαφέστατα είναι χαμηλότερα στους καπνιστές.

Η ανίχνευση της περιοδοντικής νόσου είναι πιο δύσκολη στους καπνιστές σε σχέση με άτομα που δεν καπνίζουν. Οι καπνιστές εμφανίζουν μία πλασματική έλλειψη αιμορραγίας, η οποία μην ξεχνάμε ότι αποτελεί πρωταρχικό σύμπτωμα της περιοδοντικής νόσου. Αυτή την έλλειψη αιμορραγίας δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να την εκλάβουμε ως περιοδοντική υγεία, όπως σε ένα μη καπνιστή. Λόγω της έλλειψης αιμορραγίας των ούλων υπάρχει πιθανότητα στους καπνιστές να μην γίνει έγκαιρα αντιληπτό το περιοδοντικό πρόβλημα και να προχωρήσει η καταστροφή των περιοδοντικών ιστών.

Η νικοτίνη που υπάρχει στα τσιγάρα απορροφάται ταχέως στην κυκλοφορία του αίματος μέσω του βλεννογόνου του στόματος, με συνέπεια να υπάρχει αρχική αγγειοδιαστολή και αύξηση του ρυθμού ροής του αίματος μέσω του βλεννογόνου του στόματος.Μετά από αυτό, παρατηρείται μια αντιδραστική αγγειοσυστολή λόγω της νικοτίνης, που προκαλεί περισσότερο κακό. Αυτή η αγγειοσυστολή, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 3 ώρες μετά το κάπνισμα ενός τσιγάρου και να προκαλέσει μειωμένη ροή αίματος στα ούλα με όλα τα σχετικά προβλήματα.Στατιστικα στοιχεια
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος πρέπει να αποτελεί μέρος της θεραπείας της περιοδοντικής νόσου, καθώς και της υποστηρικτικής περιοδοντικής θεραπείας (διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος).