Χειρουργικη Τοποθετηση Μονηρους Εμφυτευματος με Προστομιακο Ελλειμμα και Οστικη Αναπλαση

Κατά τη χειρουργική τοποθέτηση οστεοενσωματούμενου εμφυτευμάτος με σωστή φορά ένθεσης, προσθετικά καθοδηγούμενη, υπάρχει πιθανότητα κάποιες σπείρες του εμφυτεύματος να μην καλύπτονται από το φατνιακό οστούν.Στις περιπτώσεις αυτές ο επεμβαίνων ιατρός εφαρμόζει την τεχνική της κατευθυνόμενης οστικής ανάπλασης (guided bone regeneration) προκειμένου να αποκαταστήσει την υπάρχουσα οστική βλάβη.

Συγκεκριμένα o εμφυτευματολόγος τοποθετεί οστικά μοσχεύματα (αυτόλογο και τεχνητό) σε επαφή με τις αποκαλυμένες σπείρες του εμφυτεύματος και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μία μεμβράνη ειδική για να καλύψει τα οστικά μοσχεύματα. Στη συνέχεια συρράπτει τα ούλα καλύπτοντας έτσι τα αναπλαστικά υλικά που χρησιμοποίησε.

Η εφαρμογή της τεχνικής της κατευθυνόμενης οστικής ανάπλασης αποτελεί επέμβαση ρουτίνας για ιατρεία εξειδικευμένα στην Εμφυτευματολογία και προάγει την μακροβιότητα των εμφυτευμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της τεχνικής είναι η επίτευξη αρχικής σταθερότητας του εμφυτεύματος κατά την τοποθέτηση αυτού.