Υποστηρικτικη Περιοδοντικη Θεραπεια

O έλεγχος των βακτηρίων και η επίτευξη της περιοδοντικής υγείας δεν σημαίνει ότι τα βακτήρια δεν έχουν την τάση να συναθροίζονται και να επαναποικίζουν τους περιοδοντικούς θυλάκους, λόγω αποθεμάτων στην στοματική κοιλότητα. Οπότε εάν δεν ενεργούμε σωστά με υποστηρικτική πρόληψη, σε μερικούς μήνες θα έχουμε επανεμφάνιση της περιοδοντικής νόσου.


Υποστηρικτικη Περιοδοντικη Θεραπεια

Σε κάθε επίσκεψη διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος (υποστηρικτικής περιοδοντικής θεραπείας), ο Περιοδοντολόγος εφαρμόζει ένα πρωτόκολλο που περιλαμβάνει σειρά ενεργειών, οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα σημεία:Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως η περιοδοντική συντήρηση δεν αφορά στον απλό επαγγελματικό οδοντιατρικό καθαρισμό. Αλλά σε μια εξατομικευμένη ιατρική θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Η συχνότητα των επισκέψεων επανεξέτασης εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Αλλά γενικά φαίνεται ότι η επανάκληση του ασθενούς πρέπει να γίνεται κάθε 3 η 4 η το αργότερο 6 μήνες. Και ο χρονικός αυτός προσδιορισμός εξαρτάται από το βαθμό κινδύνου που κατατάσουμε τον ασθενή και τις ανάγκες αυτού που προκύπτουν από την συνολική εκτίμηση της κάθε περίπτωσης.ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ της EFP (European Federation of Periodontology)


“GINGIVITIS IS TREATED EASILY THROUGH PROFESSIONAL DENTAL PROPHYLAXIS (“CLEANING”) AND CORRECT HYGIENE.”
«Η ΟΥΛΙΤΙΔΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ («ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ») ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ.»
—————————————————-

“PERIODONTITIS REQUIRES SEVERAL PHASES OF TREATMENT WHICH MUST INVOLVE LIFE-LONG MAINTENANCE.”
«Η ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ»